Այս բաժնում ներկայացված են այն մարդիկ, որոնք բացառիկ նշանակություն են ունեցել իմ կյանքում: Իմ հաջողությունների համար ես մեծապես պարտական եմ այդ մարդկանց, նրանց մարդկային, հոգատար և բարեգութ վերաբերմունքով են պայմանավորված այն ձեռքբերումները, որոնք ես ունեցել եմ իմ կյանքում: Չորս հենասյուները, որոնց վրա կառուցված են իմ կյանքն ու հաջողությունները կրում են հետևյալ անունները` Դավիթ Զադոյան, Վաչե Տերտերյան, Յուրի Սուվարյան, Աշոտ Արսենյան:


           
      Դավիթ Զադոյան           Յուրի Սուվարյան         Վաչե Տերտերյան           Աշոտ Արսենյան