Հղումներ

1.  ՀՀ Նախագահ http://www.president.am/hy/
2.  ՀՀ կառավարություն http://www.gov.am/am/
3.  ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն http://www.mta.gov.am/hy/
4.  ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան http://vdzor.gov.am/
5.  Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն http://www.hhk.am/hy/
6.  Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան http://www.asue.am
7.  Քաղաքական դասընթացների Երևանյան դպրոց http://www.ysps.am/
8.  Քաղաքական դասընթացների Մոսկվայի դպրոց http://www.msps.su/
9.  Համայնքների ֆինանսիստների միավորում http://www.cfoa.am/
10. Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիա http://usaaa.am/