2010թ. Քաղաքական դասընթացների Մոսկվայի դպրոց, Հավաստագիր 2010թ. սեմինարներին ակտիվ մասնակցելու համար
2010թ. Քեմբրիջ-Երևան քույր քաղաքների ասոցիացիա, Համաշխարհային կրթություն (World Learning), Հավաստագիր «Համալսարանների համագործակցություն աշխատատեղի զարգացման նպատակով» ուսումնական ծրագրին մասնակցելու համար
2009թ. Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիա, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն, Հավաստագիր «Աշխատանքային միգրացիա, պայքարը հարկադիր աշխատանքի և մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ» ուսումնական ծրագրին մասնակցելու համար
2008թ. Գերմանական տեխնիկական համագործակցության կազմակերպություն (GTZ), Հավաստագիր «Տեղական ինքնակառավարումը գործնականում» սեմինարին մասնակցելու համար
Եվրոպայի Խորհուրդ, Եվրոպայի Խորհրդի Քաղաքական դասընթացների Երևանյան դպրոց, Դիպլոմ ԵԽ ՔԴԵԴ դասընթացներին մասնակցելու համար
2007թ. Եվրոպայի Խորհուրդ, Հավաստագիր «Ժողովրդավարության ամառային համալսարան»-ի դասընթացներին մասնակցելու համար
2006թ. Եվրոպայի Խորհուրդ, Հավաստագիր «Ժողովրդավարության ամառային համալսարան»-ի դասընթացներին մասնակցելու համար
2006թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն, Մասնակցության վկայագիր «Գնումների համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով սեմինարին մասնակցելու համար
2005թ. Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, Դիպլոմ տնտեսագիտություն մասնագիտության դոցենտի գիտական կոչման արժանանալու համար
2003թ. Էլեկտրոնային կառավարման ակադեմիա, Հավաստագիր դասընթացներին մասնակցելու համար
2002թ. Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, Վկայագիր տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհման համար
2000թ. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Ավարտական վկայական անգլերենի երրորդ փուլի դասընթացին հաճախելու համար
2000թ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարման դպրոց, Հավաստագիր «Աշխատանքի շուկայի հիմնախնդիրները Հայաստանում» ազգային սեմինարին մասնակցելու համար
1999թ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարման դպրոց, Հավաստագիր որակավորման բարձրացման մասին
1998թ. Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, Դիպլոմ “Կառավարում” մասնագիտությամբ լրիվ դասընթացն ավարտելու և տնտեսագետի որակավորում ստանալու համար
1990թ. Ջերմուկի արվեստի դպրոց, Վկայական ջութակի մասնագիտության լրիվ դասընթացն ավարտելու համար